BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. Детекция на 3 монети - 22mm на 28cm, 24mm на 38cm, 24mm на 36cm.

Section for BLISSTOOL general discussions in Bulgarian language (Раздел за BLISSTOOL общи дискусии на български език).
User avatar
Posts: 203
Joined: Tue Apr 01, 2014 6:44 pm

BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. Детекция на 3 монети - 22mm на 28cm, 24mm на 38cm, 24mm на 36cm.

Postby BLISSTOOL » Wed May 06, 2015 6:53 pm

---
BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. Детекция на 3 монети: 22mm на 28cm, 24mm на 38cm, 24mm на 36cm.
---


http://www.youtube.com/watch?v=J0aradMwFb8

------

Детекция с металдетектор BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със 7" x 9" (17 cm x 22 cm) елипса търсеща бобина BLISSTOOL E7X9SD2 на 3 монети закопани в земята преди около 4-6 години, на различни места и на различна дълбочина на полигон BLISSTOOL BSB:
- Първа цел: монета с диаметър 22.25 mm (20 euro cent) на дълбочина 28 cm (11");
- Втора цел: монета с диаметър 24.25 mm (50 euro cent) на дълбочина 38 cm (15");
- Трета цел: монета с диаметър 24.25 mm (50 euro cent) на дълбочина 36 cm (14.17").
По време на теста, металдетектора е в режим на дискриминация, режим SOIL (ПОЧВА), безшумен (SILENT) режим и режим NORMAL на предавателя.


------

Настройки на металдетектора по време на теста:

GROUND MODE = MAN
GROUND COARSE = 5.2
GROUND FINE = 5
AUTO ZONES = III
GAIN = 6
THRESHOLD = 6
SILENCER = OFF
DISCRIMINATOR = III
DISCR LEVEL = 3
DISCR DEPTH = 8
FREQUENCY = MAX (NORMAL power режим)
TONE = MIN
VOLUME = MAX

------

Return to BLISSTOOL Bulgarian Section

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests