BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. Детекция на монета 24.25 mm (50 euro cent) на 45 cm (17.71 inches).

Section for BLISSTOOL general discussions in Bulgarian language (Раздел за BLISSTOOL общи дискусии на български език).
User avatar
Posts: 203
Joined: Tue Apr 01, 2014 6:44 pm

BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. Детекция на монета 24.25 mm (50 euro cent) на 45 cm (17.71 inches).

Postby BLISSTOOL » Wed May 06, 2015 6:54 pm

---
BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. Детекция на монета с диаметър 24.25 mm (50 euro cent) на дълбочина 45 cm (17.71").
---


http://www.youtube.com/watch?v=U9IcLHUql8A

------

Детекция с металдетектор BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със 7" x 9" (17 cm x 22 cm) елипса търсеща бобина BLISSTOOL E7X9SD2 на монета с диаметър 24.25 mm (50 euro cent) на дълбочина 45 cm (17.71") на полигон BLISSTOOL BSB с тестова полева установка с пластмасова тръба поставена хоризонтално на дълбочина 45 cm (17.71") в средно минерализиран терен. По време на теста, металдетектора е в режим на дискриминация, режим SOIL (ПОЧВА) и режим NORMAL на предавателя.

------

Настройки на металдетектора по време на теста:

GROUND MODE = MAN
GROUND COARSE = 4
GROUND FINE = 5
AUTO ZONES = III
GAIN = MAX
THRESHOLD = 6
SILENCER = OFF
DISCRIMINATOR = III
DISCR LEVEL = 3
DISCR DEPTH = 8
FREQUENCY = MAX (NORMAL power режим)
TONE = MIN
VOLUME = MAX

------

Return to BLISSTOOL Bulgarian Section

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests