BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. 4 монети - 22mm на 28cm, 24mm на 38cm, 24mm на 36cm, 24mm на 45cm.

Section for BLISSTOOL general discussions in Bulgarian language (Раздел за BLISSTOOL общи дискусии на български език).
User avatar
Posts: 203
Joined: Tue Apr 01, 2014 6:44 pm

BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. 4 монети - 22mm на 28cm, 24mm на 38cm, 24mm на 36cm, 24mm на 45cm.

Postby BLISSTOOL » Wed May 06, 2015 6:55 pm

---
BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. Детекция на 4 монети: 22mm на 28cm, 24mm на 38cm, 24mm на 36cm, 24mm на 45cm.
---


http://www.youtube.com/watch?v=b8DPIF8hc-I

------

Детекция с металдетектор BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със 7" x 9" (17 cm x 22 cm) елипса търсеща бобина BLISSTOOL E7X9SD2 на 4 монети закопани в земята преди около 4-6 години, на различни места и на различна дълбочина на полигон BLISSTOOL BSB:
- Първа цел: монета с диаметър 22.25 mm (20 euro cent) на дълбочина 28 cm (11");
- Втора цел: монета с диаметър 24.25 mm (50 euro cent) на дълбочина 38 cm (15");
- Трета цел: монета с диаметър 24.25 mm (50 euro cent) на дълбочина 36 cm (14.17");
- Четвърта цел: монета с диаметър 24.25 mm (50 euro cent) на дълбочина 45 cm (17.71").
По време на теста, металдетектора е в режим на дискриминация, режим SOIL (ПОЧВА) и режим NORMAL на предавателя.


------

Настройки на металдетектора по време на теста:

GROUND MODE = MAN
GROUND COARSE = 4.5
GROUND FINE = 5
AUTO ZONES = III
GAIN = MAX
THRESHOLD = 6.2
SILENCER = OFF
DISCRIMINATOR = III
DISCR LEVEL = 3
DISCR DEPTH = 8
FREQUENCY = MAX (NORMAL power режим)
TONE = MIN
VOLUME = MAX

------

Return to BLISSTOOL Bulgarian Section

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests