BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. Златна монета 21 mm (20 FRANCS 1877) под скала и между 2 пирони.

Section for BLISSTOOL general discussions in Bulgarian language (Раздел за BLISSTOOL общи дискусии на български език).
User avatar
Posts: 203
Joined: Tue Apr 01, 2014 6:44 pm

BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. Златна монета 21 mm (20 FRANCS 1877) под скала и между 2 пирони.

Postby BLISSTOOL » Wed May 06, 2015 6:56 pm

---
BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със E7X9SD2. Детекция на златна монета 21 mm (20 FRANCS 1877) под скала и между 2 железни пирони.
---


http://www.youtube.com/watch?v=V80IpMpe63s

------

Детекция с металдетектор BLISSTOOL LTC64X (THE BEAST) v6 със 7" x 9" (17 cm x 22 cm) елипса търсеща бобина BLISSTOOL E7X9SD2 на златна монета с диаметър 21 mm (20 FRANCS 1877) под скала и между 2 железни пирони. По време на теста, металдетектора е в режим на дискриминация, режим SOIL (ПОЧВА), безшумен (SILENT) режим и режим NORMAL на предавателя.

------

Настройки на металдетектора по време на теста:

GROUND MODE = MAN
GROUND COARSE = 6
GROUND FINE = 5
AUTO ZONES = III
GAIN = 1
THRESHOLD = 6
SILENCER = OFF
DISCRIMINATOR = III
DISCR LEVEL = 6
DISCR DEPTH = 9
FREQUENCY = MAX (NORMAL power режим)
TONE = MIN
VOLUME = MAX

------

Return to BLISSTOOL Bulgarian Section

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests